Skontaktuj się z nami

Zasady Questpass dla Wydawców

Serwisy chcące dołączyć do sieci reklamowej Questpass sp. z o.o. („sieci reklamowej Questpass”) muszą spełniać kryteria jakości dotyczące tematyki serwisu, jego budowy, jak i jakości treści objętych Questpassami. Zasady te służą ochronie interesów zarówno Reklamodawców, dla których wartościowa przestrzeń reklamowa musi spełniać pewne standardy, jak i użytkowników finalnych („Odbiorców”). Dla tych ostatnich rozwiązanie Questpassa jest niematerialną opłatą za dostęp do wartościowych treści, stąd nasza dbałość, aby te treści były obiektywnie wartościowe, a dostęp do nich nie nastręczał zbędnych trudności.

Z jakimi serwisami współpracujemy?

Serwisy chcące korzystać z sieci reklamowej Questpass muszą zawierać treści autorskie lub licencjonowane w formie pisanej, fotograficznej albo wideo.

Serwisy chcące korzystać z sieci Questpass nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz budzących obrzydzenie lub inne ewidentnie negatywne emocje wśród odbiorców.

W szczególności odrzucane będą serwisy zawierające:

Gdzie umieścić Questpass reklamowy?

Miejsce pojawienia się Questpassa wewnątrz artykułu jest domyślnie regulowane przez skrypt Questpass. Istnieje jednak możliwość ręcznego wskazania tego miejsca w edytorze tekstu z wykorzystaniem wtyczki do WordPressa (lub przygotowanie własnego skryptu dla Serwisów korzystających z innych systemów CMS).

Dowolność tę wprowadziliśmy w myśl zasady, że Wydawca sam wie najlepiej, gdzie należy umieścić Questpass, aby efekt był jak najlepszy. Jednak także w przypadku ręcznego umieszczania Questpassa, sugerujemy trzymanie się reguł wymienionych poniżej.

Reguły umieszczania Questpassów w tekstach

A. Jeśli podstawą artykułu jest treść pisana, galeria zdjęć lub treść mieszana:

  1. Cały artykuł powinien być dłuższy niż 1500 znaków ze spacjami, gdzie każde zdjęcie lub inny obiekt (np. widget Twittera lub wideo niebędące podstawą artykułu) jest liczony jako 300 znaków (np. artykuł zawierający dwa zdjęcia musi mieć dodatkowo co najmniej 900 znaków ze spacjami).
  2. Powyżej miejsca osadzenia Questpassa powinno znajdować się co najmniej 300 znaków (liczonych jak powyżej). Celem jest, aby na podstawie próbki artykułu Użytkownik mógł wyrobić sobie zdanie, czy jest zainteresowany dostępem do całego tekstu.
  3. Questpass powinien być osadzony po zakończeniu akapitu lub poniżej obiektu multimedialnego w taki sposób, żeby nie przerywać zdania lub akapitu Questpassem.
  4. Poniżej Questpassa powinno znajdować się co najmniej 1000 znaków (liczonych jak powyżej).

Jeśli którykolwiek z warunków wyszczególnionych powyżej nie jest spełniony, Questpass nie powinien być wyświetlony.

B. Jeśli podstawą artykułu jest zamieszczony w nim materiał wideo:

  1. Powyżej Questpassa powinien znajdować się „lead” – tekstowy wstęp będący wprowadzeniem do filmu (zamieszczonego pod Questpassem), będący informacją dla Odbiorcy, czego może się spodziewać w materiale wideo.
  2. Sam materiał wideo powinien znajdować się poniżej Questpassa, czyli być niemożliwy do odtworzenia przed rozwiązaniem Questpassa.

W powyższym przypadku nie obowiązuje zasada z punktu A. dotycząca minimalnej liczby znaków w artykule.

Zasady umieszczania Questpassa (z wykorzystaniem funkcji w edytorze tekstowym WordPressa lub indywidualnych integracji z innymi systemami CMS):

Niedozwolone działania i nadużycia

Każde rozwiązanie Questpassa musi być dokonane przez realnego Odbiorcę, czyli osobę, której motywacją jest przeczytanie całego artykułu. Oznacza to, że używanie skryptów odpowiadających na Questpassy lub podszywanie przez jedną osobę pod różnych Odbiorców w celu rozwiązania większej liczby Questpassów są surowo zakazane i podlegają kontroli przez Questpass sp. z o.o. Kontrola ta ma formę zarówno testów wykonywanych przez ludzi jak i weryfikacji dokonywanych cyklicznie przez skrypty analizujące dane – stąd wykrycie nadużyć może być opóźnione w czasie.

Jeśli zakazane działania zostaną wykryte, środki naliczone na nieuprawnione naliczenia zostaną anulowane, a Serwis zostanie czasowo zawieszony lub trwale usunięty z systemu Questpass w zależności od oceny stopnia nadużycia.

Jako Questpass sp. z o.o. działamy w interesie wszystkich trzech grup korzystających z naszego systemu (Wydawców, Reklamodawców i Użytkowników), dodatkowo wspierając także charytatywnie fundację Siepomaga, dlatego aktywnie dbamy o przestrzeganie dobrych praktyk przez wszystkie strony.