Skontaktuj się z nami

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób rozwiązujących Questpassy


Administrator danych

Administrator danych osobowych jest Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Szymańskiego 8/2, 61-826 Poznań, Polska.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Źródło pochodzenia danych osobowych

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam rozwiązując Questpassa – udostępniany przez nas materiał reklamowy lub informacyjny pochodzący od nas lub naszych partnerów, który może zawierać w swej treści linku do strony docelowej wskazanej przez naszego partnera.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z rozwiązywaniem przez Ciebie Questpassa będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

Ponadto, w oparciu o wyrażone przez Ciebie preferencje, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, który polega na możliwości:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym prawnie uzasadnionym interesie, na podstawie którego wykorzystujemy Twoje dane do powyższych celów, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe podane w sekcji „Administrator danych”).

Jeżeli rozwiązując Questpass wyraziłeś zgodę na targetowanie reklam to w oparciu o Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas będziemy wybierać podstawowe reklamy, tworzyć profile spersonalizowanych dla Ciebie reklam oraz wybierać spersonalizowane dla Ciebie reklamy, Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda.

Jeżeli rozwiązując Quetpass dołączyłeś do Klubu Questpass to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać  naszym partnerom (współpracującym z nami reklamodawcom) w związku z prowadzonymi na ich rzecz kampaniami reklamowymi z wykorzystaniem questpassów.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jeżeli podałeś nam swoje dane kontaktowe będziemy przekazywać Twoje dane osobowe także naszym partnerom, którzy z nami współpracują.

Piksel Meta

Korzystamy z Piksela Meta, aby realizować działania marketingowe w ekosystemie reklam Facebooka (retargeting reklam) oraz mierzyć ich skuteczność. Przetwarzając dane osobowe w tym zakresie współpracujemy z Meta Platforms Ireland Limited  jako współadministratorzy. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych w związku z wykorzystywaniem przez nas Piksel Meta możesz znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited możesz znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Meta Ireland dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

W związku z integracją questpassów z Pikselem Meta część informacji o Tobie może zostać przekazana do Meta Platforms Inc., która ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w Stanach Zjednoczonych. Podstawą prawną takiego przekazu danych jest Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewnionych przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework). Więcej informacji na temat przekazywania danych przez Meta poza EOG możesz znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane:

Jakie masz prawa?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami w poniższy sposób:

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać na każdy z poniższych sposobów:

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email na adres: rodo@questpass.pl albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Romana Szymańskiego 8/2, 61-826 Poznań, Polska.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenie o zgodności z TCF

Questpass Sp. z o.o. uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jego specyfikacji i zasad. Numer identyfikacyjny Questpass w ramach tych ram to 1048.

Informacja o przetwarzaniu danych dla Użytkowników Serwisu Questpass.pl

Administrator

Administrator danych osobowych jest Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Szymańskiego 8/2, 61-826 Poznań, Polska.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Źródło pochodzenia danych osobowych

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez uzupełnienie formularza rejestracji do Serwisu Questpass.pl (dalej: „Serwis”) lub kontaktując się z nami mailowo, telefonicznie lub za pomocą social mediów.

Rejestracja, a także późniejsze logowanie do Serwisu jest także możliwe za pośrednictwem platform i usług podmiotów trzecich. Decyzję o tej drodze rejestracji lub logowania podejmujesz Ty. W przypadku rejestracji lub logowania się do naszych usług przy użyciu danych uwierzytelniających podmiotu zewnętrznego (np. Facebook, Google, Twitter) importujemy od niego informacje, aby pomóc w utworzeniu dla Ciebie konta w Serwisie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

Jeżeli rozwiązując Questpass wyraziłeś zgodę na targetowanie reklam to w oparciu o Twoje dane osobowe będziemy wybierać podstawowe reklamy, tworzyć profile spersonalizowanych dla Ciebie reklam oraz wybierać spersonalizowane dla Ciebie reklamy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda.

Jeżeli rozwiązując Questpass dołączyłeś do Klubu Questpass to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli korzystasz z naszej usługi polegającej na udostępnianiu treści w serwisach internetowych osób trzecich bez wyświetlanych przez nas Questpassów (w tym reklam), Twoje dane osobowe, przekazywane są podmiotom, które prowadzą serwisy internetowe dla których wykupiłeś usługę. Przekazujemy wyłącznie adres email i Twój unikalny identyfikator stworzony dla Ciebie w Serwisie. Odbiorca danych nie może wykorzystywać Twoich danych w innym celu niż identyfikacja Ciebie w jego serwisie, po to by uniemożliwić wyświetlanie Tobie oczekiwanych treści.

Byśmy mogli świadczyć Tobie usługi, a także byś Ty mógł je świadczyć dla nas, przekazujemy Twoje dane również podmiotom świadczącym dla nas usługi utrzymania Serwisu i przechowania danych tj.: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane:

Jakie masz prawa?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami w poniższy sposób:

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać na każdy z poniższych sposobów:

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email na adres: rodo@questpass.pl albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Romana Szymańskiego 8/2, 61-826 Poznań, Polska.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne, aby zarejestrować się do Serwisu i móc z niego korzystać. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie profilu w Serwisie, ani umożliwić dostępu do świadczonych przez nas usług.

Oświadczenie o zgodności z TCF

Questpass Sp. z o.o. uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jego specyfikacji i zasad. Numer identyfikacyjny Questpass w ramach tych ram to 1048.

Informacja o przetwarzaniu danych dla Reklamodawców i Wydawców i upoważnionych przez nich osób

Administrator

Administrator danych osobowych jest Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Szymańskiego 8/2, 61-826 Poznań, Polska.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Źródło pochodzenia danych osobowych

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez uzupełnienie formularza rejestracji do Serwisu Questpass.pl (dalej Serwis), jak i przekazane nam przez podmiot – innego użytkownika lub naszego klienta, którzy korzystają z Serwisu, a którzy zgłosili, że jesteś uprawniony do korzystania z Serwisu.

W szczególności będą to takie dane jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nadany Ci przez podmiot zgłaszający Twoje uprawnienie do zarejestrowania się do Serwisu numer lub inny unikalny dla każdego użytkownika identyfikator.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane również podmiotom świadczącym dla nas usługi utrzymania Serwisu i przechowania danych tj.: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane:

Jakie masz prawa?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami w poniższy sposób:


Prawo do wyrażenia sprzeciwu

W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu marketingu bezpośredniego masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w dowolnym momencie. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres email na adres: rodo@questpass.pl albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Romana Szymańskiego 8/2, 61-826 Poznań, Polska.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne, aby zarejestrować się do Serwisu i móc z niego korzystać. Bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie profilu w Serwisie, ani umożliwić dostępu do świadczonych przez nas usług.

Oświadczenie o zgodności z TCF

Questpass Sp. z o.o. uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jego specyfikacji i zasad. Numer identyfikacyjny Questpass w ramach tych ram to 1048.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25.03.2024