Politica de confidențialitate

Informații despre prelucrarea datelor pentru persoanele care rezolvă misiuni Questpass

Operator

Operatorul datelor cu caracter personal este Questpass sp.z o.o., cu sediul în Poznań, ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polonia.

Ne puteți contacta după cum urmează:

Sursa datelor cu caracter personal

Vom prelucra categoriile de date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat prin rezolvarea Questpass-ului – material publicitar sau informativ provenit de la noi sau de la partenerii noștri, care poate conține un link spre un site de destinație indicat de partenerul nostru.

În ce scop prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom prelucra datele dvs. în următoarele scopuri:

pentru a crea pentru dvs. un identificator individual care va face posibilă prezentarea misiunilor Questpass. Temeiul legal pentru prelucrare este interesul nostru legitim de a ne putea îndeplini corect obligațiile contractuale față de entitățile care cooperează cu noi.

desfășurarea de activități de marketing direct al produselor și serviciilor noastre. Vă vom trimite materiale de marketing și oferte sau vă vom suna în acest sens – în funcție de metoda de contact pe care ați ales-o. În plus, pe baza profilării, vom ajusta conținutul informațiilor de marketing în funcție de datele colectate despre dvs. Activitățile de marketing vor fi bazate pe marketing comportamental (direcționarea atenției utilizatorului spre conținut specific pe baza comportamentului său anterior). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. în scopul comercializării produselor și serviciilor noastre este interesul nostru legitim care constă în posibilitatea de a comercializa produsele și serviciile noastre.

transferul datelor dvs. de contact către partenerii noștri (dacă le-ați furnizat la rezolvarea misiunilor Questpass). Temeiul prelucrării este consimțământul dvs., pe care îl puteți retrage în orice moment.

pentru a ne apăra împotriva oricăror pretenții sau pentru a urmări pretenții. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. este interesul nostru legitim care constă în posibilitatea de a urmări sau de a ne apăra împotriva reclamațiilor.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Vom transfera datele dvs. cu caracter personal furnizorilor noștri de la care vom comanda efectuarea serviciilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu, furnizorii de servicii IT. Astfel de entități prelucrează datele pe baza unui contract încheiat cu noi și numai în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Dacă ne-ați furnizat datele dvs. de contact, vom transfera aceste date cu caracter personal către partenerii noștri care cooperează cu noi.

Cât timp prelucrăm datele dvs.?

Datele dvs. vor fi prelucrate:

Ce drepturi aveți?

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, contactați-ne în următorul mod:

Dreptul la opoziție

Datorită faptului că datele dvs. sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim pentru marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare.

Puteți depune o obiecție prin trimiterea unei declarații la adresa de e-mail: rodo@questpass.pl sau în scris, prin poștă, la următoarea adresă: ul. Woźna 9C /2, 61-777 Poznań, Polonia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal, și anume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.